Wet Wheels Duklo Leuven Clubkalender 2018

X duidt een "speciale duik" (externe duik) aan waar eventueel bepaalde beperkingen gelden!
X wordt gebruikt om aan te geven dat de watertemperatuur nog onder de 10oC zit.
Doe voor de inschrijvingslijsten telkens een expliciete Refresh/Reload in je webbrowser zodat je zeker bent de meest recente versie te bekijken !

Leden-only (problemen)
Onze zuurstofkoffers & CPR
Ons buitenduiken-dankjewel
Docs/info/reglementeringen

X Eerstvolgende activiteit

DatumActiviteitUur (T0)Locatie
DO04/01X zwembad is gesloten wegens onderhoudswerken
ZA06/01 Jaarlijkse Algemene Vergadering van de Commissie Duikers met een Handicap15uDuikershuis
DO11/01X Eerste zwembadtraining van 2018 + eerste bezoek voor 2018 van een 5-tal revalidanten van Pellenberg
DO01/02 Jaarlijkse Algemene Vergadering (na de zwembadtraining) / verslag AV_2017 (verslag AV_2018) 20u30Seppe
WO14/02De Wet Wheels Band treedt op in Den Allee (Oude Markt, Leuven), om 20u... toegang is gratis
ZO25/02 WW-Begeleiderscursus (theorie en zwembad)9uDuikershuis
ZA17/03 Voordracht van de NELOS Commissie Biologie over Zeezoogdieren
ZO25/03 X X

Opgelet: 's nachts/morgens overgang naar zomeruur !

Om 2 u moet de klok naar 3u verzet worden.

ZO08/04 X  Start van ons WW-duikseizoen: Stavenisse Vissteiger (HW 9u25)     X AFGELAST wegens nog maar 5oC in Zeeland! 10uter plaatse
ZA14/04 X  Clubduik Plate Taille AFGELAST wegens nog altijd te koud onderwater     X 6-7oC 8u30/10uPJ/ter plaatse
MA16/04   Deadline voor de aanvraag/betaling van een nieuwe AVOS Ekeren-vergunning! 10EUR voor 1 jaar, 25EUR voor 3 jaar
ZO22/04 X  Nieuwe WW-duikseizoenstart: clubduik Plate Taille     X 7oC 8u30/10uPJ/ter plaatse
ZA28/04 X  Clubduik Stavenisse Vissteiger (HW 15u56) 10uter plaatse
DO10/05X zwembad is gesloten
ZA12/05 X  Clubduik Boschmolenplas in Panheel   (meer info) 10uter plaatse
MA21/05 X  Pinkstermaandag... Clubduik Grote Hegge (Thorn) 8u30/10uPJ/ter plaatse
ZA26/05 X  Clubduik Bergse Diepsluis (HW 14u36) 8u30/10uPJ/ter plaatse
ZA02/06 X  Clubduik Ekeren 8u30/9u30PJ/ter plaatse
DO07/06X Zwembadtraining met bezoek van een 6-tal revalidanten van Pellenberg
ZA09/06 De Wet Wheels Band treedt op in Deurne ten voordele van Shangrila Home
ZO10/06 Karting-event van Rotary Leuven-Rotselaar ten voordele van onze WW-club / Facebook-aankondiging van het event / Helpende handen
DI12/06 X Voor wie interesse heeft, van 12/06 t.e.m. 28/08 iedere dinsdagavond duiken met Torpedo in Ekeren (grote parking, aan de gewone steiger/ponton via het brugje over de beek). Ter plaatse om 20u.
ZO17/06 X  Clubduik Floreffe 9u/10uPJ/ter plaatse
ZO24/06 X  Clubduik Bergse Diepsluis (HW 13u56) 8u30/10uPJ/ter plaatse
DO28/06X  Laatste zwembadsessie voor de juli-onderbreking. Wie materiaal wil ontlenen voor de clubduiken in juli moet dat dan meenemen.
ZA30/06 X  Clubduik Ekeren ism de ANWW DiveDay 8u30PJ
DO04/07X geen zwembadtrainingen in juli
ZA07/07 X  Clubduik De Melle (E3-vijver Turnhout) 8u30/10uPJ/ter plaatse
DO11/07X geen zwembadtrainingen in juli
ZA14/07 X  Clubduik Bommenede 8u30/10uPJ/ter plaatse
DO18/07X geen zwembadtrainingen in juli
ZO22/07 X  Clubduik Stavenisse Vissteiger (HW 12u06) 8u30/10uPJ/TP
DO26/07X geen zwembadtrainingen in juli
ZA28/07 X  Clubduik Ekeren - AFGELAST wegens uiteindelijk geen WW'ers8u30/9u30PJ/TP
DO02/08X  herstart van de zwembadtrainingen...18u30zwembad
ZO05/08 X Mogelijkheid om aan te sluiten bij de Steengroeven-GODD in Sprimont en La Gombe 8u15PJ
ZO12/08 X  Clubduik Plate Taille 8u30/10uPJ/ter plaatse
WO15/08 X  Clubduik Ekeren 8u30/9u30PJ/ter plaatse
ZA25/08 X  Clubduik Boschmolenplas in Panheel 8u30/10uPJ/ter plaatse
DO30/08X  laatste zwembadtraining in het oude zwembad18u30zwembad
DO06/09X geen zwembadtraining wegens vertraging bij de ingebruikname van het nieuwe zwembad
ZA08/09 X  Clubduik Stavenisse Vissteiger (HW 15u36) 8u30/10uPJ/ter plaatse
ZO09/09 X  X - 12de Wet Wheels Duikdag van de CDmH @Bergse Diepsluis (LW 9u45, HW 16u25) 8u00
9u
PJ/ter plaatse
DO13/09X  de eerste zwembadtraining in het nieuwe zwembad + nadien om 20u in Onder de Toren info-avond El Gouna 18u30zwembad
ZA22/09Clubreis El Gouna 2018 22/09-29/09
DO27/09X geen zwembadtraining wegens clubreis, en Onder de Toren is gesloten
DO04/10X geen zwembadtraining wegens nog verschillende mensen op clubreis
ZA13/10 X  Clubduik Plate Taille     X 160C 10uter plaatse
ZA27/10 X  Clubduik Ekeren AFGELAST     X 140C 8u30/9u30PJ/ter plaatse
ZO28/10 X X

Opgelet: 's nachts/morgens overgang naar winteruur !

Om 3u mag de klok naar 2u verzet worden... 1u langer slapen...

DO01/11X zwembad is gesloten
DO08/11X Zwembadtraining met bezoek van een aantal revalidanten van Pellenberg
ZO11/11 X  Het einde van ons WW-duikseizoen is in zicht: een clubduik in Battenbroek, ideaal voor WW'ers, met de auto tot aan de waterkant en een mooie slipway tot in het water     X 100C 8u30/9u20PJ/ter plaatse
WO14/11 X Start van het 2-wekelijkse avondduik-in-Battenbroek-seizoen, op woensdagavond 19u30ter plaatse
ZO18/11 X  Nog een allerlaatste WW-clubduik, als de weersomstandigheden het toelaten... Ekeren     X 100C! 8u30/9u30PJ/ter plaatse
DO20/12 Laatste zwembadtraining van het jaar... eentje met extra sfeer, duiklampen in het water, leuke spelletjes...
Requisieten: wie wil kan zijn duiklamp meebrengen eventueel tesamen met een lege PET-fles en een touwtje zodat je die lamp onderwater vrij kan laten dobberen/zweven... wie leuke OW-speeltjes heeft mag die meebrengen... enz... Alle ideeën voor een leuke/ludieke zwembadsessie zijn welkom!
X   Met nadien een lekkere après-zwembad Onder de Toren, met heerlijke vol-au-vent en knapperige frietjes, graag inschrijven VOOR 13 december.
DO27/12 X  Geen zwembadtraining


Clubreizen (info/foto's): El Gouna 2018 / El Gouna 2016 / El Gouna 2014 / El Gouna 2012 / El Gouna 2010 / El Gouna 2008 / El Gouna 2006
Vorige club(duik)kalenders: 2017 / 2016 / 2015 / 2014 / 2013 / 2012 / 2011 / 2010 / 2009 / 2008 / 2007 / 2006

Koken kost geld... onze jaarlijkse steakfeesten helpen onze werking en clubreizen mee ondersteunen

Materiaaluitleen/gebruik:
 • Gebruik van duikmateriaal van de club (fles, trimvest, ontspanner, duikcomputer, kleine lamp) voor onze (weekend-)clubduiken is en blijft gratis op voorwaarde dat het materiaal de laatste zwembadtraining wordt meegenomen uit het zwembad en de eerstvolgende zwembadtraining terug wordt gebracht.
 • Wil je -in overleg met de materiaalmeester- materiaal voor 1 of meerdere weken langer ontlenen, dan wordt per ontleend item een huurprijs van 3EURO/week aangerekend.
Opmerkingen/info/documentatie/reglementering:
 • Wie-mag/moet-met-wie ? En hoe/wat basics ivm niveaubepaling ? Reglementeringen
  • Voor een Wet Wheeler wordt het niveau van de begeleiding/omkadering bepaald door wat die WW'ers specifiek niet kan (of niet goed en vlot genoeg kan) van de belangrijke basis-duikhandelingen/vaardigheden. Dit gebeurt aan de hand van een evaluatie van een lijst van controlepunten, en deze evaluatie gebeurt uiteraard eerst in het zwembad en dan nadien bij de duiken in openwater en het is de combinatie van beide resultaten die bepalend is voor de niveau-bepaling. Afhankelijk van de specifieke fysieke beperking en/of de eventuele evolutie ervan in de tijd kan het aangewezen zijn periodiek een herevaluatie, en in voorkomend geval herbepaling van het niveau, uit te voeren.
   Conceptueel is dit evaluatiesysteem dus het omgekeerde van dat voor de brevetteringen bij de gewone duikers waar wat iemand wel kan bepalend is voor de brevettoekenning.
  • Niv.D en Niv.C Wet Wheelers kunnen één of meer elementaire duikhandelingen/vaardigheden niet, of onvoldoende vlot, zelf uitvoeren en hebben dus extra hulp nodig onderwater en moeten sowieso met 2 buddies duiken. Een Niv.D Wet Wheeler heeft extra veel/speciale hulp nodig (zie de controlepunten) en moet met 2 daarvoor opgeleide buddies duiken, waarvan minstens één Gespecialiseerd Begeleider aangevuld met een WW-Begeleider.
   Een Niv.C Wet Wheeler heeft nog steeds extra hulp nodig voor bepaalde basis-duikhandelingen maar hier volstaat minstens één WW-Begeleider aangevuld met een 2de gewone duiker.
  • Niv.B en Niv.A Wet Wheelers kunnen zichzelf eens ze in/onder water zijn volledig behelpen en behoeven dan geen gespecialiseerde hulp en zij mogen met gewone duikers duiken.
   Een WW'er Niv.A kan tevens in voorkomend geval zijn buddy veilig naar de oppervlakte, en naar de boot/kant, brengen en daarom is het voldoende dat die met 1 buddy duikt. Een WW'er Niv.B kan dit niet, of onvoldoende goed, en moet owv de veiligheid binnen de duikploeg dan met 2 buddies duiken.

  X X X X

  Alle ploegen mag je indien de omstandigheden het toelaten nog aanvullen met een extra duiker 2*D of hoger. Alleen maar in het geval van een Niv.A WW'er mag je er bijkomend nog een (goeie) 1*D aan toevoegen.

  Docs/info: algemene NELOS-CDmH reglementering / overzicht van ploegen/dieptes, controlepunten enz. voor de niveaubepaling, regels voor/met blinden / de brevetkaarten.
  Docs/info: Specialty OW-navigatie en de Kwalificatie Duikleider Memorie van toelichting / opleidingskaart OW-navigatie / opleidingskaart Kwalificatie Duikleiding / slides OW-navigatie
  Docs/info: BND (Basis Nitrox Duiker) voor WW'ers
  Docs/info: NELOS Medische Commissie / artsen van de NELOS Geneeskundige Commissie (2017)

  Meer info vind je op de website van de NELOS Commissie Duikers met een Handicap.

 • Inschrijven voor een WW-activiteit doe je via email door bij die activiteit op X te klikken, of bij die bepaalde duikdag op X te klikken en je vermeldt er dan gelijk ook bij of je beide duiken of maar 1 meedoet en welke duik dat dan is en of je naar de afspraaklocatie komt of rechtstreeks naar de duikstek rijdt en of je materiaal nodig hebt en welk.
 • Zorg ervoor, uit respect voor de collega's, steeds STIPT OP TIJD op de afspraaklocatie en/of tussenstops te zijn, of op de duikstek ingeval je rechtstreeks rijdt!!!
 • Afspraaklocaties: het leukste is natuurlijk samen te rijden/carpoolen maar je kan uiteraard ook zelf rechtstreeks naar een duikstek/activiteit rijden. Ifv de activiteit kunnen "stops" voorzien worden op 1 of meerdere van volgende locaties waar je dan desgewenst kan aanpikken. De afspraakplaatsen PJ/Windgat/Bertem zijn overigens ook prima geschikt om te carpoolen en je auto achter te laten om op de terugweg terug te stoppen.
  • (1) PJ = parking achterkant (op zaterdag of weekdag) of voorkant (PJ*, op zondag of feestdag) Banden Janssens. Vertrek op T0 (Tijd_Nul)
  • (2) Windgat = carpoolparking aan de Mechelse Steenweg ter hoogte van de A2/E315. Vertrek op T0 (Tijd_Nul)
  • (3) Bertem = carpoolparking direct aan de op/afrit Bertem van de E40. T0 + 10min
  • (4) Rumst = parking van het tankstation in Rumst/Waarloos op de E19, net voorbij afrit 8. T0 + 30min
  • (5) Parking 't Scheld = "onderweg"-locatie voor Zeelandduiken: op de ring van Antwerpen volg je de richting Bergen-op-Zoom (A4/A12), vervolgens op het verkeersknooppunt Hoogerheide/Markiezaat kies je dan de richting Goes (A58/E312), en op de A58 heb je dan een paar 100m verder "Parking 't Scheld". T0 + 60min
  • Seppe = Café/feestzaal "Onder De Toren" tegenover het zwembad/kerk, waar we de feestzaal achteraan mogen gebruiken als clublokaal/vergaderplaats.
 • De WW-clubduiken zijn er uiteraard voor de WW'ers... dus geef als WW prioriteit aan deze clubduiken en probeer zoveel mogelijk mee te doen!!!
 • Deze duikkalender is een voorstel en kan en zal in de loop van het jaar aangepast worden op basis van input van leden van de Duklo WW's, en/of op basis van goede of minder goede ervaringen met duikstekken en/of duikuitrusting, en/of op basis van eventuele onbeschikbaarheden van initieel geplande duikstekken, en/of op basis van eventueel minder gunstige weersomstandigheden, enz. V.b. een van de belangrijke elementen in de planning (of herziening van de planning) is de watertemperatuur! In principe wordt er niet met WW'ers gedoken als de watertemperatuur onder de 10oC zit.

WW-duikstekken in België (***=zeer geschikt!):

WW-duikstekken in Zeeland (2): (HWK/LWK = alleen duiken op de hoogwater/laagwaterkentering, HW = bij voorkeur duiken bij hoogwater, A = je kan in principe altijd duiken 24u/7d, ***=zeer geschikt, **=redelijk geschikt, *=beperkt geschikt)


Last update: Mar 26 14:43 Calendar-import howto / csv 05/11/2018 Luc Dupas