Speciale duiken /extra's

Dit logo wordt in onze duikkalender gebruikt om aan te geven dat er voor een bepaalde duik (typisch een duikactiviteit van een andere, gewone, duikclub of een ander duik/initiatief die open is gesteld voor onze duikers en WW'ers) bepaalde beperkingen gelden en het komt er in de praktijk op neer dat soms alleen maar voldoende zelfstandige -ook bovenwater- duikers (incl. Wet Wheelers) aan deze duik kunnnen deelnemen, of dat er zelf voor voldoende/stevige begeleiding moet worden gezorgd.
Uiteraard zijn op een enkele uitzondering na (vb. Gorishoek Punt bij doodtij, op de HW-kentering) onze eigen WW-clubduiken geschikt voor al onze Wet Wheelers!

De beperkingen kunnen te maken hebben met vb. lokale gemeentelijke regels/beperkingen zoals vb. in Opprebais waar de burgemeester van Incourt een verbod heeft opgelegd op duiken met "gehandicapten" en hier bedoelt hij dan duikers die niet zelfstandig kunnen stappen (o.a. owv de steile en ongelijke helling naar/van het water, en de pontons en bijhorende ladders) en/of extra begeleiding nodig hebben onderwater.

De beperkingen kunnen ook te maken hebben met de specifieke topografie van de duikstek waar eventueel de weg naar/van het water te moeilijk is voor rolstoelen, en/of waar de in/uitstap op zich te moeilijk en onhandig en mogelijks zelfs gevaarlijk zou kunnen zijn voor wie niet zelf kan stappen, en/of waar mogelijke (lokale) stroming vereist stellen aan het zelf voldoende goed/snel vooruit kunnen geraken onderwater, enz. Een typisch voorbeeld hier van de moeilijke combinatie van mogelijke stroming en in/uitstap is Gorishoek Punt. Voorbeelden van moeilijke toegang tot het water zijn de hellingen in bepaalde steengroeven zoals La Rochefontaine, Opprebais, en/of langere en smallere trappen zoals in La Gombe of Dongelberg, of de typische dijken op veel plaatsen in Zeeland, enz.

Opmerking: omdat deze "speciale duiken" typisch "externe" duiken zijn van andere clubs en dus geen eigen WW-clubduiken worden de eventuele duikgelden ook niet betaald door onze clubkas!


Last update: Jun 21 16:04 Luc Dupas