Enkele richtlijnen/suggesties ivm de 'facilities' om duikstekken beter geschikt te maken voor duikers met minder goede mobiliteit


Duiken begint met aan de waterkant en in het water te geraken, en dan is het verder heerlijk zalig onderwater zweven en genieten, en de duik eindigt met terug uit het water te geraken. En dat naar/van en in/uit het water geraken is dikwijls het moeilijkste/ergste van het duiken en verdient alle nodige aandacht opdat het zo veilig en zo comfortabel mogelijk zou kunnen gebeuren! Dit geldt in essentie voor alle duikers... echter jonge "veulens" huppelen met alle gemak overal over en door maar er zijn v.b. steeds meer wat oudere duikers maar ook duikers met een of andere fysische beperking waar zelfs kleine struikelblokken grote hindernissen vormen... en dikwijls kan er met zeer beperkte (financiële) inspanningen en vooral met wat aandacht en gezond verstand gezorgd worden voor een verbeterde algemene toegankelijkheid van een duikstek voor iedereen! Het hoeven echt geen grootse "baanbrekende" ontwikkelingen en ingrepen te zijn om ervoor te zorgen dat een duikstek een stuk minder "beenbrekend" wordt...

Deze info/tips/richtlijnen heb ik opgesteld op basis van ervaringen van mezelf en van die van clubgenoten (zowel Wet Wheelers, t.t.z. duikers met fysieke beperkingen, als hun duikbegeleiders) met (vooral de beperkingen van/op) diverse duikstekken en vooral met diverse 'soorten' Wet Wheelers (paraplegen in verschillende graden, hemiplegen, MS, mensen met heup- en/of beenprotheses, mensen met zeer beperkte motoriek en/of spastische misvormingen, mensen met zware rugproblemen, enz.). De focus ligt vooral op veiligheid en een basiscomfort, voor zowel de Wet Wheelers zelf als hun helpers op de kant en hun Wet Wheels-begeleiders aan/in het water, maar nogmaals, deze opmerkingen en suggesties zijn voor alle duikers nuttig!

Alle input/feedback is welkom ! Luc Dupas - v. 14/03/2008

Op de kant Naar de waterkant In/uit het water


Auto/parking:


Tussen auto en waterkant:


In het water via een weg/helling tot in het water

In het water via een trap tot in het water

In het water via een drijvende of vaste ponton/vlonder


Tips & Tricks voor Wet Wheelers zelf!